Žiadosť o dotáciu z Rezervy pre šport a kultúru

O pridelení dotácie a jej výške rozhodne trojčlenná komisia v zložení: prorektor pre vzdelávanie + po jednom členovi zamestnaneckej a študentskej  komory  AS  ŽU.

Formulár si môžete stiahnuť, je umiestnený na konci tejto stránky.

ċ
Rezervný fond_formular žiadosti o dotáciu_2013.rtf
(2254k)
Ludo Jambrich,
22. 3. 2013, 9:34