Oddielové websekcie

Oddielová websekcia je vlastne webová stránka oddielu v rámci webu AC Uniza (domény acuniza org).

Ako príklad viď stránku judo.acuniza.org.


Technológia

Oddielové websekcie sú vytvorené pomocou služby Google sites, o ktorej sa dozviete viac z nasledovných videí a tutoriálov
alebo help stránok (len angličtine)

Ako vytvoriť websekciu svojho oddielu

Bezplatne, vo vlastnej réžii

Po vyplnení povinných položiek doleuvedeného formulára Vám vytvoríme stránku a sprístupníme ju k editácii.

V rámci takejto bezplatnej služby Vám AC Uniza poskytne:
  • bezplatný webový priestor v rozsahu 10 MB bez časového obmedzenia
  • webovú adresu v tvare [nazov sportu].acuniza.org
  • prístup do administrátorskeho rozhrania, cez ktoré si môžete obsah stránky upravovať

Ako (mierne spoplatnenú) službu

Základná asistenčná služba

Zoznam služieb
  • Vytvorenie stránky a jej základnej štruktúry podľa odoslaného formulára (formulár viď nižšie)
  • Mailová a a telefonická podpora v rozsahu 1 hod
Cena
1000 Sk bez DPH

ďalšia vyžiadaná podpora 400 Sk/hod

Rozšírená asistenčná služba

Zoznam služieb
  • Vytvorenie stránky a jej základnej štruktúry podľa odoslaného formulára (formulár viď nižšie)
  • Naplnenie jednotlivých stránok textami a obrázkami v rozsahu obdobnom ako na judo.acuniza.org (podklady musia byť dodané v elektronickej podobe)
  • Mailová a telefonická podpora v rozsahu 1 hod
  • Osobné školenie v priestoroch dodávateľa (VD, Internátna 18) v rozsahu 1 hod
Cena
2000 Sk bez DPH

ďalšia vyžiadaná podpora 400 Sk/hod

Formulár žiadosti na vytvorenie stránky


Comments