Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2009/09/25

Z á p i s zo zasadnutia sekretariátu AC UNIZA konaného dňa 25.09.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený:   p. Tabak

Program


Informácia o príjme príspevkov 2% dane

 • k 25.09.2009 sme získali z príspevkov 2% dane sumu 23 529,42 EUR
 • jednotlivé oddiely predložili doklady a nárokujú si tieto sumy k 25.09.2009:
            florbal   10 004,35 EUR

            lyžovanie    2 588,00 EUR

            basketbal mládež   4 570,04 EUR

            džudo     2 628,30 EUR

            ostatné oddiely   3 738,73 EUR
 • podľa internej smernice AC UNIZA počkáme na dodanie ďalších dokladov do 30.09.2009 a v týždni od 05.10. do 09.10.2009 budú príslušné sumy presunuté podľa variabilných symbolov na jednotlivé oddiely k dispozícii na čerpanie
 • na upresnenie možnosti čerpania z týchto príspevok bude spracovaná interná smernica, ktorá bude následne rozdistribuovaná na jednotlivé oddiely e-mailom, T: 09.10.2009, Z: Janikovský
 • do nasledujúceho roku sa doplní interná smernica aj o možnosť predbežného čerpania z príspevkov 2% dane, a to podľa predložených dokladov k 30.06.

Stávková kancelária Tipsport

 • otvorenie pobočky od 05.10.2009 v novej menze ŽU
 • otváracie hodiny 10,30 – 14,30 hod.
 • úvodná propagačná akcia 06. – 07.10.2009, bezplatné rozdávanie tiketov na zápas SVK – SLO s možnosťou výhry 2 € (z prostriedkov centrály Tipsportu)
 • zamestnankyňa v kancelárii – p. Mintálová na Dohodu o pracovnej činnosti od 05.10.2009 do 31.12.2009, odmena 4,00 € brutto na hodinu

Rôzne

 • Národná konferencia o školskom športe – 05. – 06.11.2009 vo Vysokých Tatrách, príspevok Dr. Janikovský (TV na ŽU), Dr. Hrnčiar, Ing. Kovalík si premyslia názov príspevku, T: 08.10.2009, Z: Hrnčiar, Kovalík, Janikovský
 • Informácia o projekte „Rekonštrukcia atletického ihriska“
 • Basketbalový turnaj žiakov o pohár predsedu VÚC 18. – 20.09.2009, zvíťazilo družstvo AC UNIZA
 • Informácia o možnosti potlače tričiek s logom AC UNIZA – ponuka bude zverejnená na intranete AC UNIZA, T: 09.10.2009, Z: Jambrich
 • Riaditeľ AC UNIZA sa spojí s riaditeľkou Športového gymnázia za účelom prevozu basketbalových konštrukcií do T-18, T: 09.10.2009
 • Ing. Kovalík požiadal o možnosť zakúpenia nových volejbalových stĺpikov do T-18 – podklady, dodávateľa a cenovú ponuku dodá na sekretariát ÚTV, T:09.10.2009
 • Dr. Hrnčiar informoval o priamom prenose zápasu florbalovej extraligy FBC Grasshoppers AC UNIZA – Trenčín v piatok 02.10.2009 od 19,40 na STV3
 
Zapísala: Bobáňová

Comments