Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 02.06.2010

uverejnené 10. 6. 2010, 2:59 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 10. 6. 2010, 4:08 ]
Pozrite si zápis z výročného zasadnutia správnej rady, v rámci ktorého boli do nášho klubu pribrané ďalšie športové oddiely.

http://sites.google.com/a/acuniza.org/intranet/zapisy-z-rokovani/zasadnutia-spravnej-rady
Comments