Smernica dokladovania a priznávania príspevkov 2% dane

uverejnené 28. 1. 2009, 8:14 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 28. 1. 2009, 8:16 ]
Smernica obsahuje

         1. Dokumenty požadované od oddielu na zúčtovanie príspevkov
               1. Úhrnný zoznam príspevkov za oddiel
                     1. Základné údaje
                     2. Dáta o jednotlivých príspevkoch
                     3. Sumárna časť
               2. Dokumenty dokladujúce jednotlivé príspevky
                     1. Príspevky Právnických osôb
                     2. Príspevky Fyzických osôb
         2. Proces odovzdávania dokumentov
         3. Overovanie dokumentov
         4. Rozdeľovanie príspevkov z 2% dane medzi oddiely
         5. Termíny úkonov

Viac informácií viď sekciu Smernica rozdelenia 2% dane
Comments