Oznamy

Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 15.06.2011

uverejnené 17. 6. 2011, 5:49 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 17. 6. 2011, 5:50 ]

Pozrite si zápis z výročného zasadnutia správnej rady, v rámci ktorého boli do nášho klubu pribrané ďalšie športové oddiely. Viac:Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2011 15.06.2011

Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 02.06.2010

uverejnené 10. 6. 2010, 2:59 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 10. 6. 2010, 4:08 ]

Pozrite si zápis z výročného zasadnutia správnej rady, v rámci ktorého boli do nášho klubu pribrané ďalšie športové oddiely.

http://sites.google.com/a/acuniza.org/intranet/zapisy-z-rokovani/zasadnutia-spravnej-rady

Smernica dokladovania a priznávania príspevkov 2% dane

uverejnené 28. 1. 2009, 8:14 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 28. 1. 2009, 8:16 ]

Smernica obsahuje

         1. Dokumenty požadované od oddielu na zúčtovanie príspevkov
               1. Úhrnný zoznam príspevkov za oddiel
                     1. Základné údaje
                     2. Dáta o jednotlivých príspevkoch
                     3. Sumárna časť
               2. Dokumenty dokladujúce jednotlivé príspevky
                     1. Príspevky Právnických osôb
                     2. Príspevky Fyzických osôb
         2. Proces odovzdávania dokumentov
         3. Overovanie dokumentov
         4. Rozdeľovanie príspevkov z 2% dane medzi oddiely
         5. Termíny úkonov

Viac informácií viď sekciu Smernica rozdelenia 2% dane

Zasadnutie sekretariátu AC UNIZA zo dňa 22.01.2009

uverejnené 27. 1. 2009, 2:54 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 27. 1. 2009, 2:56 ]

Obsah zasadnutia

1. Ekonomické informácie
2. Športovec roka 2008
3. Grantová dotácia mesta pre rok 2009
4. Športové sústredenia AC UNIZA
5. Propagácia AC UNIZA v lokálnych médiách
6. Národné športové centrum
7. Profesionalizácia AC UNIZA
8. Rôzne

Plné znenie zápisu

Dokumenty k 2% dane

uverejnené 2. 12. 2008, 4:48 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 2. 12. 2008, 4:49 ]

Návody a formuláre s údajmi AC UNIZA pre poskutnutie 2% dnae nájdete na stránke 2% dane

Nové predlohy účtovných dokumentov

uverejnené 16. 10. 2008, 0:03 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 16. 10. 2008, 0:05 ]

Na stránke Učtovné dokumenty nájdete vo formáte rtf/doc a pdf vzory nasledovných dokumentov

  • Žiadosť o vyplatenie zálohy na akciu
  • Dohoda/Náhrady Použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste  AC UNIZA
  • Vyúčtovanie formulár 1
  • Vyúčtovanie formulár 2
  • Príkazná zmluva

Nový formulár: Oznámenie o reprezentácii Žilinskej univerzity

uverejnené 13. 10. 2008, 23:31 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 13. 10. 2008, 23:32 ]

Na stránku Iné formuláre bol pridaný vzor dokumentu Oznámenie o reprezentácii Žilinskej univerzity, ktorý môže byť použitý ako žiadosť o mimoriadne štipendium.

Zápis zo zasadnutia správnej rady

uverejnené 3. 10. 2008, 9:19 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 3. 10. 2008, 9:22 ]

Zápis zo zasadnutia správnej rady AC UNIZA 24.09.2008

Plné znenie zápisu

Návrhy dokumentov Finančná smernica a Smernica o členských príspevkoch

uverejnené 22. 9. 2008, 23:54 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 23. 9. 2008, 0:00 ]

Pozvánku na zasadnutie správnej rady AC UNIZA

uverejnené 22. 9. 2008, 23:51 používateľom Ludo Jambrich   [ aktualizované 24. 9. 2008, 5:45 ]

Pozývame Vás na zasadnutie správnej rady AC UNIZA a prosíme opotvrdenie Vašej účasti.

Materiál na rokovanie bude zverejnený na webovej stránke AC UNIZA: intranet.acuniza.org v priebehu budúceho týždňa.

Žiadam Vás, aby ste sa na prerokované otázky pripravili.

 

S pozdravom

 

PaedDr. Róbert Janikovský

štatutár AC UNIZA

1-10 of 10