Nedávne aktivity na lokalite

4. 10. 2018, 1:43 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Rozdelenia 2% dane
4. 10. 2018, 1:43 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Členské príspevky
4. 10. 2018, 1:42 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Čerpanie finančných prostriedkov z MŠ SR na činnosť
4. 10. 2018, 1:41 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Používanie motorových vozidiel
4. 10. 2018, 1:41 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Poskytovanie náhrad pri pracovných cestách a akciách
4. 10. 2018, 1:40 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Zaradenie oddielov do sekcie výkonnostného a vrcholového športu
6. 7. 2018, 9:16 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Smernica: Kritéria pre zaradenie oddielov do sekcie výkonnostného a vrcholového športu
6. 7. 2018, 9:15 Používateľ Ludo Jambrich vytvoril položku Smernica AC UNIZA Kritéria pre zaradenie oddielov do sekcie výkonnostného a vrcholového športu
6. 7. 2018, 8:46 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Stanovy AC UNIZA
6. 7. 2018, 8:35 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2018
6. 7. 2018, 8:34 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2018
6. 7. 2018, 8:34 Používateľ Ludo Jambrich vytvoril položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2018
13. 12. 2017, 2:57 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Smernica o používaní motorových vozidiel
2. 2. 2016, 1:54 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku 2% dane
2. 2. 2016, 1:53 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku 2% dane
9. 3. 2015, 3:33 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2014/10/02
9. 3. 2015, 3:32 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Zápis zo zasadnutia sekretariátu AC UNIZA, konaného dňa 02.10.2014
9. 3. 2015, 3:31 Používateľ Ludo Jambrich vytvoril položku aa
9. 3. 2015, 3:24 Používateľ Ludo Jambrich priložil položku NÁVRH_ ŠTIPENDIA.doc k Reprezentácia školy
9. 3. 2015, 3:24 Používateľ Ludo Jambrich odstránil prílohu štipendium.pdf z umiestnenia Reprezentácia školy
10. 10. 2013, 7:59 Používateľ Ludo Jambrich vytvoril položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2013
10. 10. 2013, 7:57 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2012 13.06.2012
10. 10. 2013, 7:57 Používateľ Ludo Jambrich vytvoril položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2012 13.06.2012
10. 10. 2013, 7:56 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2008 24.9.2008
10. 10. 2013, 7:54 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Zasadnutie sekretariátu AC Uniza 2013/02/13