Nedávne aktivity na lokalite

29. 6. 2019, 5:05 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Výročné správy + zasadnutia správnej rady
29. 6. 2019, 5:04 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Správy o činnosti
29. 6. 2019, 5:04 Používateľ Ludo Jambrich odstránil prílohu správa o člen.základni_2010.doc z umiestnenia Správy o činnosti
29. 6. 2019, 5:04 Používateľ Ludo Jambrich odstránil prílohu ACADEMIC Hospodárenie 2010.xls z umiestnenia Správy o činnosti
29. 6. 2019, 5:04 Používateľ Ludo Jambrich odstránil prílohu správa o činnosti_2010.doc z umiestnenia Správy o činnosti
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Oznamy
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Zápis zo zasadnutia správnej rady
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Zasadnutie sekretariátu AC UNIZA zo dňa 22.01.2009
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 15.06.2011
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 02.06.2010
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Smernica dokladovania a priznávania príspevkov 2% dane
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Pozvánku na zasadnutie správnej rady AC UNIZA
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Návrhy dokumentov Finančná smernica a Smernica o členských príspevkoch
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Nový formulár: Oznámenie o reprezentácii Žilinskej univerzity
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Nové predlohy účtovných dokumentov
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Mailový obežník/Diskusia
29. 6. 2019, 5:03 Používateľ Ludo Jambrich odstránil položku Dokumenty k 2% dane
29. 6. 2019, 5:01 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Zasadnutia správnej rady + výročné správy
29. 6. 2019, 4:59 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2019
29. 6. 2019, 4:50 Používateľ Ludo Jambrich vytvoril položku Výročné zasadnutia správnej rady AC UNIZA 2019
4. 10. 2018, 5:01 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Kontakt
4. 10. 2018, 2:37 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Domovská stránka
4. 10. 2018, 2:35 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Dôležité termíny
4. 10. 2018, 1:47 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Zaradenie oddielov do sekcie výkonnostného športu
4. 10. 2018, 1:44 Používateľ Ludo Jambrich upravil položku Rozdelenia 2% dane

staršie | novšie