Kontakt

ACADEMIC  Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Telefón: 041 513 5262
Fax: 041 513 5045
sekretar@acuniza.org
www.klub.acuniza.org,

IČO: 42060036
DIČ: 2022488215
Účet: 0424159277/0900