Kontakt

AC Uniza o.z.
(ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline, občianske zruženie)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel:  041 513 5262
Fax: 041 513 5045
sekretar@acuniza.org
www.klub.acuniza.org,

IČO: 42060036
DIČ: 2022488215

Štandardný účet
SK43 0900 0000 0004 2415 9277

Transparentný účet:
SK31 0900 0000 0051 1549 2810